Talaan ng mga Nilalaman:

Dapat bang pampubliko ang mga paraan ng interface?
Dapat bang pampubliko ang mga paraan ng interface?
Anonim

The Interface Body Lahat ng abstract, default, at static na pamamaraan sa isang interface ay tahasang pampubliko, kaya maaari mong alisin ang pampublikong modifier. Bilang karagdagan, ang isang interface ay maaaring maglaman ng patuloy na mga deklarasyon. Ang lahat ng pare-parehong value na tinukoy sa isang interface ay tahasang pampubliko, static, at final.

Bakit kailangang maging pampubliko ang mga paraan ng interface?

Ang mga paraan ng interface ay tahasang pampubliko sa C dahil ang isang interface ay isang kontrata na nilalayong gamitin ng ibang mga klase. Bilang karagdagan, dapat mong ideklara ang mga paraang ito na pampubliko, at hindi static, kapag ipinatupad mo ang interface.

Private ba o pampubliko ang mga paraan ng interface?

2. Pagtukoy sa Pribado Mga Paraan sa Mga Interface. Maaaring ipatupad ang mga pribadong pamamaraan ng static o non-static. Nangangahulugan ito na sa isang interface ay nakakagawa kami ng mga pribadong pamamaraan upang i-encapsulate ang code mula sa parehong default at static na mga lagda ng pampublikong pamamaraan.

Dapat bang pampublikong C ang mga paraan ng interface?

5 Sagot. Ang interface ay isang kontrata at saanman kung saan maaari mong ma-access ang interface, dapat mong ma-access ang lahat ng mga pamamaraan sa loob nito. Sa madaling salita, lahat ng mga pamamaraan na idineklara sa interface ay dapat na pampubliko kaya hindi makatuwirang sabihin ito nang tahasan.

Publiko ba ang mga miyembro ng interface?

Ang mga miyembro ng interface ay pampubliko bilang default, at maaari mong tahasan na tukuyin ang mga modifier ng accessibility, gaya ng pampubliko, protektado, panloob, pribado, protektado panloob, o pribadong protektado. … Ang klase na nagpapatupad ng interface ay maaaring magdeklara ng parehong property na may parehong get at set accessor.

Mga pamamaraan sa isang interface ay pampubliko bilang default. (enthuware.ocajp.i.v8.2.1150)

Methods in an interface are public by default. (enthuware.ocajp.i.v8.2.1150)

Methods in an interface are public by default. (enthuware.ocajp.i.v8.2.1150)
Methods in an interface are public by default. (enthuware.ocajp.i.v8.2.1150)

Popular na paksa

Pagpili ng editor