Talaan ng mga Nilalaman:

Salita ba ang muling paghahatid?
Salita ba ang muling paghahatid?
Anonim

para maghatid muli. upang ihatid pabalik; bumalik.

Ano ang ibig sabihin ng muling paghahatid?

palipat na pandiwa.: upang ihatid (isang bagay) muli: gaya ng. a: maghatid (isang liham, pakete, atbp.)

Ito ba ay delivery o delivery?

Ang pangmaramihang anyo ng delivery ay mga delivery.

Ano ang abiso sa muling paghahatid?

Kung napalampas mo ang paghahatid ng package mula sa U. S. Postal Service, ang mail carrier ay karaniwang mag-iiwan ng “Redelivery Notice” sa iyong front door o sa iyong mailbox upang ipaalam sa iyo na sinubukang magpadala ng parsela.

Paano ko ihihinto ang muling paghahatid?

Upang kanselahin o baguhin ang isang naka-iskedyul na muling paghahatid: Maaari mong kunin ang iyong item sa iyong lokal na Post Office nang hindi lalampas sa araw bago ang iyong muling paghahatid ay naka-iskedyul. Dalhin ang iyong Reddelivery Notice (PS Form 3849) at isang photo ID para kunin ang iyong item. Kakanselahin nito ang iyong nakaiskedyul na Muling Paghahatid.

FINISH THE LYRICS: TikTok Edition

FINISH THE LYRICS: TikTok Edition

FINISH THE LYRICS: TikTok Edition
FINISH THE LYRICS: TikTok Edition

Popular na paksa

Pagpili ng editor