Talaan ng mga Nilalaman:

Kailan gagamit ng tai sa Chinese?
Kailan gagamit ng tai sa Chinese?
Anonim

Ginagamit ang istrakturang ito para sa mga pangungusap na pabulalas na Chinese. Ang salitang "太(tài)" dito ay nangangahulugang "napaka/masyado/so." Sa pangungusap, sinusundan nito ang paksa at sinusundan ng pang-uri.

Paano mo ginagamit ang tai sa isang pangungusap?

Halimbawa ng pangungusap ng Tai. Sinimulan niya ang kanyang gawain sa Tai Chi, na nakatuon sa labas habang pinupuno ng gabi ang kanyang mas mataas na pakiramdam.

Paano mo ginagamit ang Ke Yi sa Chinese?

可以ay ginagamit upang humingi o magbigay ng pahintulot. Gayunpaman, ang 能 ay maaari ding gamitin upang palitan ang 可以 nang magkapalit. Tandaan: Kapag tinanong ang isang tanong gamit ang 能o 可以 maaari itong sagutin ng 不能 o 不可以, ibig sabihin ay hindi, at 可以 lamang ang ibig sabihin ay oo. Hindi talaga sumasagot ang Chinese ng 能 pagdating sa pahintulot.

Paano mo ginagamit ang Wan sa mga pangungusap na Chinese?

On its own, 完(wán) means "to finish" or "to complete." Gamit ito sa istruktura ng grammar na ito, ipinapahayag nito ang ideya ng paggawa ng ilang aksyon hanggang sa matapos.

Paggamit ng 完了(wán le)

  1. 我说完了。 Wǒ shuō wán le. Tapos na akong magsalita.
  2. 你吃完了吗? Nǐ chī wán le ma? …
  3. 我看完了。 Wǒ kàn wán le. Tapos ko na itong panoorin.
  4. 卖完了。 …
  5. 我们打扫完了。

Paano mo ginagamit ang Shi sa mga pangungusap na Chinese?

Ang pariralang 是不是 (shì bú shì) ay isang paraan ng pagtatanong sa Chinese. Kung gusto mong gumawa ng isang tanong mula sa isang pangungusap na mayroong 是 (shì) bilang pandiwa nito, magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpapalit ng 是 (shì) ng 是不是 (shì bú shì) “be not be.”这是不是手机?(zhè shì bú shì shǒu jī.

paano gamitin ang ?的de(Chinese grammar)| Matuto ng Mandarin Chinese gamit ang Yimin

how to use ?的de(Chinese grammar)| Learn Mandarin Chinese with Yimin

how to use ?的de(Chinese grammar)| Learn Mandarin Chinese with Yimin
how to use ?的de(Chinese grammar)| Learn Mandarin Chinese with Yimin

Popular na paksa

Pagpili ng editor